Tôi chào bạn! Blog của tôi về SuJu !Ở đây! Reklamy piš=SEM! jinam=SMAŽU

>CF

[CF] 091023 Seoul - TVXQ, SJ, Girls Generation

25. října 2009 v 10:08 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Fila

30. srpna 2009 v 16:20 | Nan(a)mi

[CF] Boa - Anycall Red

30. srpna 2009 v 15:10 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Samsung Yepp (JaeJoong)

30. srpna 2009 v 13:12 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Samsung Yepp (Yunho)

30. srpna 2009 v 12:15 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Samsung Yepp (ChangMin)

30. srpna 2009 v 12:05 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Samsung Yepp (YooJoong)

30. srpna 2009 v 10:05 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - LG

29. srpna 2009 v 15:06 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Anyband Blue (Xiah)

29. srpna 2009 v 15:05 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Samsung Yepp (Xiah)

29. srpna 2009 v 14:05 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Lotte Aodeli 7%

29. srpna 2009 v 14:01 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Yamaha

29. srpna 2009 v 13:04 | Nan(a)mi

[CF] DBSK - Ting

29. srpna 2009 v 12:00 | Nan(a)mi

Jéé to měl Yunho etě ty svoje cuTe zoubky :)

[CF] DBSK - Samsung Yepp (YooChun)

29. srpna 2009 v 11:25 | Nan(a)mi

[CF] Koda Kumi -Toshiba Softbank

29. srpna 2009 v 11:05 | Nan(a)mi

[CF] Koda Kumi - Toshiba 815T

29. srpna 2009 v 10:02 | Nan(a)mi

[CF] Boa - Toshiba W56T

29. srpna 2009 v 9:35 | Nan(a)mi

[CF] Boa - Toshiba W55T

29. srpna 2009 v 9:05 | Nan(a)mi

[CF] Boa - Toshiba W53T

28. srpna 2009 v 23:23 | Nan(a)mi

[CF] Boa - Honda

28. srpna 2009 v 23:20 | Nan(a)mi
 
 

Reklama

free counters

user posted image